Обратно към ЦРЧР

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОЕМА ИЗЦЯЛО ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ян. 30, 2024
Задължителното социално и здравно осигуряване за учениците, включени в обучение чрез работа, вече ще бъде изцяло за сметка на държавния бюджет. Тази мярка в подкрепа на работодателите, които назначат ученици на трудови договори за обучение чрез работа, влиза в сила от 1.04.2024 г.
Очаква се изменението, въведено с чл. 17а6 от Закона за професионалното образование и обучение по натояване на МОН, да насърчи повече работодатели да се включат в дуалната система на обучение. Осигурителната тежест, от която ще бъдат освободени работодателите, би могла да се използва за стимулиране на учениците чрез по-добри възнаграждения при по-добри резултати от обучението чрез работа и постигане на повече взаимна полезност за ученика и за работодателя.
В България дуалната система на обучение се прилага в средното образование от 2015 г., но сега за първи път през 2024 г. със законодателни изменения се въвеждат мерки за системна подкрепа на работодателите, които сключват договори с ученици за обучение чрез работа.
Източник: МОН
Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР