Обратно към ЦРЧР

Информационен видеоклип за системата ECVET в България – 2018 г.

Кръгла маса с МОН на тема „Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“

Конференция „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България“

Информационно турне „Европейски мрежи без граници“

Конференция ECVET на европейско ниво и разпространението на системата в България

Вертикална образователна пропускливост. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+“