Обратно към ЦРЧР

Събития

Национална конференция: „Въздействието на Програма „Еразъм+“ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионалното образование и обучение в България“

29
Sep
'22

Информационно турне – гр. Пловдив

18
Jul
'22

Национална конференция „СПОДЕЛЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

26
May
'22

Кръгла маса на тема: „ Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България”

19
Apr
'22

Работна среща на тема: „Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на програма „Еразъм+“

31
Mar
'22

Виртуален онлайн семинар на тема: „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 –споделяне на практики, решения, методи на педагози“, 23.02.2022 г.

23
Feb
'22