Обратно към ЦРЧР

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно професионалното образование и обучение (ПОО)

Онлайн конференция „ECVET и другите инструменти“

Национална онлайн конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в страната”- 12 НОЕМВРИ 2020г.

Уебинар на тема „ECVET – Инструмент за признаване на квалификации (Бранда ECVET)”

Международната конференция „Социализация – професия – мобилност: европейски измерения в ПОО“ 3 – 4 Октомври 2020 година град Пирдоп

Европейска седмица на професионалните умения 2020