Обратно към ЦРЧР

СТАРТИРА РАБОТНА ГРУПА В МОН ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВИЗИЯ ЗА ЦЯЛОСТНА ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

февр. 1, 2024

Работна група от учители, директори, университетски преподаватели, експерти от МОН и представители на работодателските организации в системата на образованието разработва визия за нов тип учебни програми, насочени към изграждане на компетентности и умения за живота сред учениците. Първото ѝзаседание бе открито на 31.01.2024г. от министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, а целта бе да се положи началото на концептуална промяна в системата. По думите му в дългосрочен план това ще повиши не само представянето на българските ученици на изследвания от типа на PISA, но и ще ги подготви много по-добре за живота и за реализацията им на пазара на труда.

Част от текстовете, които бъдат представени като визия, ще могат да влязат и като промени в Закона за предучилищното и училищно образование и в Закона за професионално образование и обучение, но след преминаване през максимално широко обществено обсъждане. За разработването на концепцията ще се използва и външна техническа помощ от Европейската комисия, стана ясно по време на заседанието.

Източник: МОН

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР