Обратно към ЦРЧР

Съвместни събития по дейност ECVET с Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност – Националната Агенция за Програма „Еразъм+“ на Република Северна Македония

Инструменти за осигуряване на качество при провеждане на мобилността

Информационен ден по дейност ECVET и Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“

Информационно събитие за използване на Европейската кредитна система на тема „ЕСVЕТ на практика”

Тематичен семинар „Инструментите на образователната мобилност в ПОО“

Конференция със заинтересованите страни по дейност ECVET, 17 октомври 2019г., гр. София