Обратно към ЦРЧР

Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение (CB VET)“ в програма Еразъм +.

Как ще изглежда ПОО през 2035 година?

Семинар „Използване на инструменти на ПОО при валидиране и разпознаване на резултати от учене, натрупани в неформална среда“

Кръгла маса за потребителите на професионалното образование и обучение, 7.12.2021 г., Благоевград

Семинар „Използване на инструменти на ПОО при валидиране и разпознаване на резултати от учене, натрупани в неформална среда“

Добрите практики в професионалното обучение в ЦПО