Обратно към ЦРЧР

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ (EVSW)

Една година от прилагане на Плана за действие за цифрово образование (2021-2027)

Регистрация за национална конференция: „СПОДЕЛЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

ПРОЕКТ „DTAM“: НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В НАПРЕДНАЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ С УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОР

Кръгла маса на тема: „ Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България”

КОНКУРС ЗА НАЙ-КРЕАТИВНО СЪБИТИЕ/КАМПАНИЯ