Обратно към ЦРЧР

Годишен ECVET форум за европейски, национални, местни и секторни политики

юли 16, 2019

В периода 20- 21 юни 2019 г. в гр. Ротердам, Холандия се проведе годишният ECVET форум, посветен на прилагането на ECVET принципите за връзка между обучението и работата на утрешния пазар на труда.

По време на събитието се проведоха редица ползотворни дискусии между представители на институциите, отговорни за разработването на политики и експертите, прилагащи на практика ECVET принципите, с цел модернизиране на системите за професионално образование и обучение и осъществяване на по-тясна връзка между обучението и работата.

Над 130-те участника във форума обсъждаха различни примери за добри практики от използването на ECVET за осигуряване на гъвкави пътеки в ПОО, за подобряване на сътрудничеството между работодателите, Националните агенции по програма „Еразъм+” и доставчиците на ПОО с фокус към уменията, необходими на бъдещето.

Първият ден на семинара беше насочен към недостига на умения за пазара на труда „на бъдещето“ – пазар, чиито предизвикателства са дигитализация, глобализация и застаряване на населението. Вторият ден в т.нар.  „Инкубатор за иновации“ беше представен богат набор с  идеи от различните европейски страни за справяне с предизвикателствата пред системата за ПОО.

 

Националната група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси