Обратно към ЦРЧР

Топ 10 предпочитани професии за обучение на възрастни

мар. 25, 2022

По данни на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) лицата над 16 г., участвали в курсове за професионално обучение в лицензирани центрове у нас са избирали най-често следните професии за придобиване на степен на професионална квалификация през изминалата година:

Наименование на професията Брой обучени лица
1.      Оператор на компютър 1264
2.      Маникюрист-педикюрист 566
3.      Строителен техник 524
4.      Фризьор 467
5.      Козметик 436
6.      Помощник в строителството 433
7.      Оператор в дървообработването 311
8.      Икономист 286
9.      Моделиер – технолог на облекло 231
10.  Работник в текстилно производство 222

 

При краткосрочните курсове за усвояване на част от професия през 2021г. в центровете за професионално обучение на възрастни са предпочитани следните професии:

Наименование на професията Брой обучени лица
1.      Монтьор на подемно – транспортна техника 10279
2.      Монтьор на транспортна техника 8625
3.      Охранител 6976
4.      Програмист 6284
5.      Сътрудник в маркетингови дейности 4406
6.      Фермер 2693
7.      Растениевъд 2567
8.      Козметик 2292
9.      Графичен дизайнер 2190
10.  Водач на МПС за обществен превоз 2180

 

Спрямо 2020 г., която беше първата година на пандемията с COVID-19, през 2021 г. се отчита известен ръст в броя лица, завършили курс за професионална квалификация. Наблюдава се и завишен интерес при процедурите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение, като през 2021 г. те са 725 (спрямо 158 през 2020 г.). Най-голям интерес за валидиране има към професиите помощник-възпитател, хлебар-сладкар, маникюрист-педикюрист и фризьор.

Положителните тенденции са важни за страната ни, в която ученето през целия живот не е на задоволително равнище. Средният процент по този показател за България е 1,6 при около 9 % на ниво Европейски съюз.

Национален консултантски екип по ПОО към ЦРЧР