Обратно към ЦРЧР

ПРОЕКТ „DTAM“: НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В НАПРЕДНАЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ С УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОР

апр. 28, 2022

Проектът DTAM – „Digital Transformation in Advanced Manufacturing: An Integral Training Curriculum for EU technicians to deploy and manage digital tools in Smart Manufacturing“, е тригодишен проектс продължителност от36 месеца (2020-11-01 – 2023-10-31), финансиран по Програма Еразъм+, „Секторен алианс за умения за разработване и предоставяне на професионално образование и обучение“, и се изпълнява в отговор на постоянно нарастващата потребност от повишаване на квалификацията и преквалификацията на техниците и обучаваните с технически специалности от ЕС.

Целта на проекта DTAM е да осигури цялостна и гъвкава нова учебна програма на нива 4 и 5 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за работници в сферата на Индустрия 4.0. Тази програма трябва да допринесе за икономическата и социална трансформация на организации и граждани на ЕС.Учебната програма ще подпомогне за увеличаване на работната сила от техници, способни да разбират, инсталират, конфигурират, наблюдават, анализират, прехвърлят данни и поддържат цифрови системи в напреднали производствени среди. По този начин ще бъде направена стъпка към преодоляване на критична разлика в уменията, свързани с Индустрия 4.0 в ЕС, като междувременно се обърне внимание на регионалните нужди на всяка една от държавите участници.

Основни дейности по проекта:

  • DTAM обучителна методология и програма за обучение.Партньорите по проекта ще създадат:индекс на уменията за дигитална трансформация в областта на цифровата трансформация; методология за обучение и учебна програма за обучение, в т.ч. и специално ръководство за обучители;
  • Курс за обучение по проекта.В рамките на тази ключова дейност ще бъдат разработени учебни материали, както и специална онлайн платформа за обучение и инструмент за самооценка на дигитални и трансверсални умения. Потенциални теми за обучение са: дигитални умения, киберсигурност, трансверсални компетентности, облачни технологии, изкуствен интелект, машинно обучение и големи данни. Курсът за обучение ще бъде достъпен на 6 езика, в т.ч.: английски, испански, холандски, италиански, гръцки и български.
  • Изгражданена Център за устойчиво сътрудничество за различните заинтересовани страни, включително студенти и учители, предприемачи и професионалисти, разработващи продукти и услуги за IoT, купувачи от частни организации или публична администрация, както и крайни потребители. Посредством създаването на DTAM IoT хъба за сътрудничество ще бъде осигурен достъп до учебното съдържание и материали за всички национални и международни заинтересовани лица.
  • Пилотно тестване. Преди официалното представяне на курса за обучение по проекта DTAM ще бъде проведен пилотен тест с цел валидиране на методологията, учебната програма и съдържанието на обучението.

Координатор на проекта DTAM е POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP от Испания в партньорство с 10 организации от 5 държави от ЕС, като в партньорството от България е включена Русенската търговско-индустриална камара. Ролята на РТИК в проекта е свързана с ръководенето и планирането на дейностите за експлоатация, разпространение и устойчивост на проектните резултати.

Допълнителна информация за проекта може да получите от следните източници:

Национален екип по ПОО към ЦРЧР