Обратно към ЦРЧР

GreenComp – Рамка за зелени компетентности

февр. 22, 2022

Разработването на европейска рамка за компетентност в областта на устойчивостта е едно от политическите действия, заложени в Европейския зелен пакт като катализатор за насърчаване на обучението за екологична устойчивост в Европейския съюз.

Рамката за компетентности GreenComp бе публикувана на 14 януари 2022 г. Тя се основава на разработения, тестван и утвърден метод за създаване на рамката за цифрови компетенции за граждани (DigComp), рамката за предприемачески компетенции (EntreComp) и Европейската рамка за лични, социални и обучение за учене на ключови компетентности (LifeComp).

GreenComp включва четири взаимосвързани области на компетентност: „въплъщаване на ценности за устойчивост“, „преодоляване на сложността в устойчивостта“, „прогнозиране на устойчиво бъдеще“ и „действие за устойчивост“. Всяка област се състои от три компетенции, които са взаимосвързани и еднакво важни:

 1. Въплъщаване на ценности за устойчивост, включително компетентности за:
 • оценяване на устойчивостта
 • подкрепа на справедливостта
 • подобряване на природата
 1. Възприемане на комплексността в понятието за устойчивост, включително компетентности за:
 • системно мислене
 • критично мислене
 • формиране на проблема
 1. Прогнозиране на устойчиво бъдеще, включително компетентности за:
 • грамотност
 • адаптивност
 • изследователско мислене
 1. Действия за устойчивост, включително компетентности за:
 • политическо съдействие
 • колективни действия
 • индивидуална инициатива

GreenComp идентифицира набор от компетенции за устойчивост, които да бъдат включени в образователните програми, за да помогне на обучаемите да развият знания, умения и нагласи, които насърчават начините за мислене, планиране и действие с отговорност и грижа за нашата планета и за общественото здраве.

Повече информация може да намерите на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/jrc/en/greencomp

 

Национален екип по ПОО към ЦРЧР