Обратно към ЦРЧР

Кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация”

Национална конференция: „Въздействието на Програма „Еразъм+“ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионалното образование и обучение в България“

Информационно турне – гр. Пловдив

Национална конференция „СПОДЕЛЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

Кръгла маса на тема: „ Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България”

Работна среща на тема: „Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на програма „Еразъм+“