Обратно към ЦРЧР

Информационно турне – гр. Пловдив

18
Jul
'22
юли 19, 2022

На 18 юли 2022г. в зала „Kомпас“на Пловдивският университет „П. Хилендарски“ се проведе информационна среща по програма „Еразъм+“, организирана от Центърът за развитие на човешките ресурси“, който изпълнява ролята на Национална агенция по програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Изпълнителният директор г-н Михаил Балабанов отбеляза, че в Пловдив активността по програмите „Еразъм+“ и „Европейския корпус за солидарност“ е много висока. Изпълняват се общо 39 проекта. Най-голяма е активността на висшите учебни заведения – 11 проекта. Училищното образование изпълнява 8 проекта, а професионалното – 6.Той добави, че „Еразъм +“ и „Европейски корпус за солидарност“ са насочени изцяло към хората и буквално променят живота им, защото участниците в тях имат възможности да участват в мобилности в Европа, да се обогатят професионално и личностно. Затова и целта на информационната кампания на ЦРЧР е да ги популяризира още повече.

В рамките на Информационното турне бяха представени всички съпътсващи дейности, които ЦРЧР администрира и сред тях е и национален експертен екип по професионално образование и обучение (ПОО). По време на срещата бяха представени и дейностите на националният експертен екип по професионално образование и обучение към ЦРЧР от неговият ръководител – г-ца Иванка Михайлова. Бяха дискутирани с бенефициенти възможности за представяне на техни добри практики по време на регулярните събития, организирани от екипа.

С това турне се отбелязва тридесет и пет годишнина на програма „Еразъм+“, както и програмата „Еврогайдънс“ също отбелязва 30г. от създаването на мрежата в Европа.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР