Обратно към ЦРЧР

Национални консултанти по ПОО

Експертите към националния експертен екип по професионално образование и обучение са излъчени на базата на конкурс проведен от Центъра за развитие на човешките ресурси за периода 2021 – 2023 година.

Тяхната роля е да оказват методическа подкрепа и насоки на организации в областта на професионалното образование и обучение, както и на бизнеса, с цел въвеждане в практика на по-успешни модели за осигуряване на качество, иновации и устоичивост за по-добра реализация на професионално образование и обучение в България.

Национален координатор на екипа e: г-жа Мария Иванова – Пиндин

Можете да се свържете с всеки един от тях по време на физически и онлайн събития, организирани от ЦРЧР, както и на ecvet@hrdc.bg

Екип „Национални консултанти по ПОО“ в България:

 • Андреан Лазаров, педагог и консултант по професионално и приобщаващо обучение
 • Антоанета Войкова, „Мониторинг и контрол на изпълнението по проект „Образование за утрешния ден“ на МОН
 • инж. Емилияна Димитрова, Експерт „Проекти“ към МТСП
 • Ирина Добриянова, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование; Център за учебно-тренировъчни фирми – МОН
 • д-р Лилия Еленкова, Сдружение „Национална младежка карта“
 • инж. Марияна Павлова, Председател на Националната агенция за професионално образование и обучение
 • Пенка Николова, Експерт, 94 СУ „Димитър Страшимиров“ гр. София
 • Полина Златарска, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, към МОН
 • Проф. д-р Преслав Димитров, Декан, Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград
 • Доц. д-р Силвия Цветанска, СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София
 • Силвия Тонева, Главен експерт, Националната агенция за професионално образование и обучение