Обратно към ЦРЧР

Връзки

Интернет страницата на ECVET Секретариата

http://www.ecvet-secretariat.eu/en

Интернет страница за Европейски ECVET проекти

www.ecvet-projects.eu

Интернет страница на ECVET инструментариум

http://www.ecvet-toolkit.eu/

Интернет страница на Европейската комисия относно ECVET

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

https://www.cedefop.europa.eu/en/tags/ecvet – Полезни материали и издания за успешна реализация на ECVET в Европа.

https://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/bulgaria  – Полезни материали и статистика свързани с България.

Изследователски проекти на Европейската Комисия

ECVET reflector http://www.ecvet-projects.eu/

Процес Брюж-Копенхаген

http://www.europeunit.ac.uk/policy/eu-policy-and-initiatives/eu-policy-education/vocational-education-bruges-copenhagen-process.aspx

НАПОО

http://www.navet.government.bg/

CEDEFOP – Европейски център за развитие на професионалното образование

http://www.cedefop.europa.eu/EN/