Обратно към ЦРЧР

Събития

Национален семинар на тема: „От генерация Z към Генерация Европас – успешна пътека от професионалното обучение към пазара на труда”

1
Dec
'23

Национален семинар на тема: „Панорама на уменията сред ученици в професионалните гимназии по пътя им към успешна кариера”

19
Oct
'23

Национална конференция на тема „Как програма „Еразъм+” помогна в подобряване на уменията на учители дa създават иновации в системата на ПОО в България”

4
Sep
'23

Двудневно обучение на тема: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – стъпка напред към успешната кариера“ гр. Пловдив

4
Apr
'23

Нашето участие в националните дни на кариерата – първа част – в гр. София (01.04.2023)

1
Apr
'23

Кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация”

30
Nov
'22