Обратно към ЦРЧР

Съвместни събития по дейност ECVET с Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност – Националната Агенция за Програма „Еразъм+“ на Република Северна Македония

Информационен ден по дейност ECVET и Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET в София 17 октомври 2019г.

Информационно събитие за използване на европейската кредитна система на тема „ECVET на практика” в гр. Плевен

Семинар за професионално развитие на тема „Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението на работното място“