Обратно към ЦРЧР

Oбучение в Русенски университет „Ангел Кънчев“ на тема: „Успешна професионална реализация чрез Програма „Еразъм+““

апр. 18, 2024

На 16 април 2024 г. експерти от Национален експертен екип по ПОО (National Vet Team) и Европас България проведоха обучение в Русенски университет „Ангел Кънчев“ на тема: „Успешна професионална реализация чрез Програма „Еразъм+““.

Аудиторията, пред която беше проведено обучението се състоеше от ученици, студенти и преподаватели от университета и училища от региона.

Темите, които бяха застъпени от експертите бяха:

  • Възможности за кандидатстване по КД1 и КД2 на Програма „Еразъм+“.
  • Често срещани грешки и съвети за преодоляването им при изготвяне на проектно предложение.
  • Новостите в Закона за ПОО за 2024 година.
  • Европас инструментите и ролята им в успешно проектно предложение.

Представени бяха Ключовите дейности на Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предоставят. Акцент беше поставен върху КД1 секторите „Професионално образование и обучение“ и „Училищно образование“, тъй като по- голямата част от студентите бяха от специалност „Педагогика“. За преподавателите беше предвидена сесия за практически насоки за разписване на проекти, както и често срещани грешки, допускани при кандидатстване.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР