Обратно към ЦРЧР

Националния експертен екип по ПОО бе представен по време на 33-та годишна конференция на EURASHE – 22-23.05.2024, Санкт Пьолтен, Австрия.

май 28, 2024

На 22 и 23 май 2024 г. в Санкт Пьолтен, Австрия се проведе годишната конференция, организирана от ЕURASHE (Европейска асоциация на институциите за висше образование) на тема: „По-силни заедно: Насърчаване на транснационалното сътрудничество в университетите по приложни науки“. Домакин на тазгодишната конференция беше Университетът по приложни науки в Санкт Пьолтен, Австрия.

Участие в престижния форум от името на Националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР взе г-н Андреан Лазаров, който бе водещ панелист, заедно с г-жа София Ериксън Уатърсхуут – Генерален директор „Младеж, образование и Еразъм+“ в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия, както и представители на Šiauliai State UAS, Тhomas More UAS, Burgenland UAS, под модераторството на г-н Михал Карпишек – член на Европейски алианс E³UDRES².

В съпътстваща дискусионна сесия, г-н Лазаров представи достиженията на Националния експертен екип по ПОО, които имат отношение към дейностите на Университетите по приложни науки, които имат Центрове за професионално обучение като част от техните структури. В срещата се включиха и представители на други Европейски университетски алианси с цел задълбочаване обмена на добри практики.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР