Обратно към ЦРЧР

Работно ателие на тема: „ECVET – практика за мобилност и подготовка на проекти по Програма „Еразъм+““ в гр. Бяла Слатина

юни 17, 2019

Уважаеми посетители,

В изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата ECVET в България, на 14 юни в Бяла Слатина се проведе работно ателие „ECVET – практики за мобилност и подготовка на проекти по Програма „Еразъм+““.

Домакин на събитието бе професионалната гимназия „Елисавета Багряна”. Присъстваха 14 души – представители на професионални училища от Бяла Слатина и от професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ от Видин – директори, заместник-директори и учители.

Работното ателие бе замислено и отбелязано в годишния план още от началото на годината и бе подкрепено от браншовата камара на шивашката промишленост и от ръководството на ЦРЧР.

Съгласно предварително обявената програма, националните ECVET експерти – Антоанета Войкова и Кирил Желязков запознаха присъстващите с предизвикателствата и възможностите пред европейското професионално образование, тенденциите, принципите и ползите от прилагането на ЕCVET в европейските страни, възможностите, постиженията и предизвикателствата при прилагането на принципите на ECVET в българската практика.

Основният акцент на събитието бе провеждането на практическо упражнение за обмяна на опит и „добри практики” при разработване на проекти за мобилност. В тази връзка презентация направи г-жа Бежанова от професионалната гимназия във Видин. Тя сподели конкретните практически стъпки, които трябва да предприемат училищата при разработването на проекта – преди, по време и след мобилността. Предложи бъдещо партньорство с оглед подготовката на проектните предложения и тяхното изпълнение с оглед по-добри резултати и ползи от разработването на подобни проекти в професионалната гимназия в Бяла Слатина.

В хода на дискусиите по време на работното ателие бяха поставени и обсъдени редица актуални въпроси от практиката на регионалните училища при кандидатстването с проекти за Програма „Еразъм+” и новите възможности за подготовка на проекти за мобилност, съобразно с приоритетите и изискванията на системата ECVET за настоящата и следващата учебна година. В тази връзка Антоанета Войкова и Кирил Желязков споделиха, че всякакви практически въпроси относно прилагането на инструментите на ECVET могат да бъдат изпращани и дискутирани, съобразно с възможностите на националните експерти по ECVET.

Всички участници в събитието от Бяла Слатина и Видин се обединиха около становището, че подобни работни ателиета по региони са добра възможност за запознаване на практика с изискванията и спецификите за разработване на проекти по Програма „Еразъм+” с оглед прилагане на инструментите на ECVET . В тази връзка бе отправена благодарност към ръководството на ЦРЧР за тази инициатива. Изказано бе и становището, че за по-широкото популяризиране на системата ECVET подобни регионални срещи могат да имат определено позитивен резултат.

Участниците в ателието разгледаха производствената база на професионалната гимназия „Елисавета Багряна” и се запознаха с постиженията на учениците при участие в национални конкурси в областта на шивашката промишленост, готварството и ресторантьорството.

Специални благодарности за съдействието при провеждане на работното ателие бяха отправени към г-жа Марианела Симова – директор на ПГ „Елисавета Багряна” в Бяла Слатина и към г-жа Мариета Георгиева – директор на ПГ „Д-р Асен Златаров” във Видин.

 

Национална група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси