Обратно към ЦРЧР

Национална конференция на тема „Как програма „Еразъм+” помогна в подобряване на уменията на учители дa създават иновации в системата на ПОО в България”

4
Sep
'23
сеп. 4, 2023

На 04.09.2023г., в гр. Бургас бе проведена Национална конференция на тема „Как програма „Еразъм+” помогна в подобряване на уменията на учители дa създават иновации в системата на ПОО в България”, организирана от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Националния експертен екип по ПОО в България.

Събитието бе открито от г-н Стоян Кюлев – Началник отдел „Отчитане” в ЦРЧР и г-жа Мария Иванова – Пиндин – ръководител на Националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР.

По време на събитието бяха представени концепции за управление на професионалното знание (от г-жа Маргарита Бакалова, Търговска гимназия, гр. Бургас), начини за прилагане на микротренинга в професионалното обучение (от г-н Славейко Славков, „Даяна Х“ ООД, Бургас), както и бе демонстрирано въздействие от младежки дейности (от доц. Маруся Любчева, ЦИПО „Профинфолидер“ към Сдружение „Черноморски институт“).

Бяха представени концепции за управление на професионалното образование  от ПГ по компютърно програмиране и иновации  в гр. Бургас, както и Професионални пътешествия по програма „Еразъм+“ на
ПГ по електротехника, гр. Бургас.

Особено внимание бе обърнато на дейност „Европас“ и нейните възможности за валидиране на знания, умения и компетенции администрирана от г-н Стоян Кюлев, Център за развитие на човешките ресурси.

Възможности за надграждане на уменията на учителите в приобщаващото образование бе представено от г-жа Калина Вълова от Националната асоциация на ресурсните учители в България, а г-н Андреан Лазаров, Национален консултант по ПОО представи възможности на менторинга между връстници като способ за подпомагане на учащи с по-малко възможности по модела IM-PRO-MENT.

Участниците имаха възможност да получат повече информация и насоки за кандидатстване за проекти за акредитация в сектор Мобилност от г-жа Пиндин.

В рамките на събитието участниците обмениха идеи и споделиха опит по ключови проблеми в сектора.

Национален експертен екип по ПОО

Презентации:

1. Презентация Маргарита Бакалова_Търговска гимназия_Бургас

2. Презентация Славейко Славков_„Даяна Х“ ООД Бургас

3. Презентация Доц. Маруся Любчева_Черноморски институт_Бургас 

4. Презентация Стоян Кюлев_ЦРЧР

5. Презентация ПГ по компютърно програмиране и иновации

6. Презентация ПГЕЕ Константин Фотинов

7. Презентция Калина Вълова НАРУ

8. Презентация Андреан Лазаров