Обратно към ЦРЧР

Двудневно обучение на тема: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – стъпка напред към успешната кариера“ гр. Пловдив

4
Apr
'23
апр. 5, 2023

Уважаеми посетители,

Днес, 04.04.2023г. стартирахме нашето двудневно обучение на тема: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – стъпка напред към успешната кариера“. Нашето събитие се провежда в гр. Пловдив и се организира обединявайки възможностите на: дейностите Европас, Еврогайдънс и Национален експертен екип по ПОО в България.
Обучението бе открито от г-жа Антоанета Пакова, началник РУО – гр.Пловдив, а към екипа експерти от ЦРЧР като главен наш лектор бе г-н Андреан Лазаров – национален консултант по ПОО, които представи съвременни методи и съвети към млади хора, в това число и тези в неравностойно положение в рамките на инициативата VISAGE4JOBS.
В събитието взеха участие директори, учители и ученици от различни професионални, езикови и средни училища и гимназии от града.
Екипът Европас представи порфолиото от документи, практическите възможности на платформата, като тя бе практически демонстрирана с всички прилежащи функционалности от г-жа Мария Иванова – Пиндин, главен експерт в ЦРЧР.
Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР