Обратно към ЦРЧР

Национален семинар на тема: „Панорама на уменията сред ученици в професионалните гимназии по пътя им към успешна кариера”

19
Oct
'23
окт. 19, 2023

На 19 октомври 2023г. във Велико Търново се проведе Национален семинар на тема: „Панорама на уменията сред ученици в професионалните гимназии по пътя им към успешна кариера”. Събитието бе организирано от Център за развитие на човешките ресурси и Националният експертен екип по ПОО. В рамките на събитието взеха участие директори, учители и ученици от 9 до 12 клас от следните гимназии: ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ гр. Габрово, ПГ по строителство и геодезия „Ангел Попов, гр. Велико Търново, ПГТСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен и ПГ по електроника и химични технологии „Асен Златаров“ гр. Плевен, които демонстрираха умения и постижения в учебната им подготовка.

Част от събитието бе посветена на разиграване на обучителни ролеви игри за по-успешна подготовка за пазара на труда от модератора на събитието г-н Андреан Лазаров от Националния експертен екип по ПОО, както и бяха демонстрирани предимствата на електронната платформа на дейност „Europass“ от г-н Стоян Кюлев от екип „Europass“ на ЦРЧР и Началник на отдел „Отчитане“ в агенцията.

Панелни сесии за по-успешна подготвка на проектни предложения по КД1 и КД2 на програма „Еразъм+“ бяха организирани от експертите от Националния експертен екип по ПОО – доц. Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова, д-р Лилия Еленкова, проф. д-р Преслав Димитров, г-жа Антоанета Войкова, г-жа Пенка Николова. и г-н Андреан Лазаров. Особено внимание бе обърнато към често допускани грешки при кандидатстване по Програмата и препоръки за повишаване качеството на подадените проектни предложения по Програма „Еразъм+“ от региона.

Очаквайте в следващите дни обзорно представяне на различни части от събитието.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР