Обратно към ЦРЧР

Събития

Национална конференция „СПОДЕЛЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

26
May
'22

Кръгла маса на тема: „ Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България”

19
Apr
'22

Работна среща на тема: „Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на програма „Еразъм+“

31
Mar
'22

Виртуален онлайн семинар на тема: „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 –споделяне на практики, решения, методи на педагози“, 23.02.2022 г.

23
Feb
'22

Семинар на тема „Използване на инструменти на ПОО при валидиране и разпознаване на резултати от учене, натрупани в неформална среда“

14
Dec
'21

Кръгла маса за потребителите на професионалното образование и обучение, 7.12.2021 г., Благоевград

7
Dec
'21