Обратно към ЦРЧР

Виртуален онлайн семинар на тема: „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 –споделяне на практики, решения, методи на педагози“, 23.02.2022 г.

23
Feb
'22
февр. 25, 2022

На 23.02.2022 г. от 13:00 ч.  се проведе виртуален онлайн семинар, организиран от ЦРЧР на тема: „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 – споделяне на практики, решения, методи на педагози“. Семинарът беше открит от г-н Димитър Ничев, директор на дирекция „Селекция, договаряне, отчитане“ в ЦРЧР.

По време на семинара бяха представени различни инструменти, практики и методи за онлайн и виртуално обучение за нуждите на ПОО в условията на глобалната пандемия от COVID-19. Един от интересните въпроси, който беше представен от г-жа Ирина Добриянова, национален консултант по ПОО към ЦРЧР, бе как пандемията от Корона – вирус се отразява в средното професионално образование. Друг важен и интересен въпрос, който бе представен  от г-н Андреан Лазаров, национален консултант по ПОО към ЦРЧР, бе как да осигурим успешно и приобщаващо дистанционно обучение за лицата със специални образователни потребности. Интересен пример в настоящия семинар бяха и така наречените „живи лаборатории“, прилагани  при онлайн професионалното образование и обучение, представени от г-н Анселмо Капороси, заместник-главен директор на Италианската търговска камара в България във връзка с изпълнението на проекти “UFM” и “SOSUSK”, финансирани по Програма „Еразъм+“ на ЕС.

От проф. д-р Преслав Димитров, национален консултант по ПОО към ЦРЧР, беше представена единна платформа за обучение на мигранти: кибер-менторинг, самооценка на обучаващи и обучаеми и създаване на обучителен хъб по Проект „E-Quality”, финансиран по Програмата за външни дейности на ЕС.

По време на проведената в семинара дискусия участниците изложиха своята гледна точка по отношение на представените инструменти и практики. Отбелязана бе необходимостта всички участници в процеса на предоставяне на професионално образование и обучение да бъдат разглеждани не като конкуренти, а като партньори. Разгледани и обсъдени бяха усилията на Министерство на образованието и науката, НАПОО, Министерство на туризма и други публични институции да осигурят взаимодействие и ангажираност от страна на бизнеса и ползвателите на кадри към процесите в професионалното образование и обучение.

Националният екип по ПОО към ЦРЧР

Презентации:

Презентация Ирина Добрянова

Презентация Андреан Лазаров

Презентация проф. д-р Преслав Димитров

Презентация Анселмо Капороси