Обратно към ЦРЧР

Събития

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET в София 17 октомври 2019г.

17
Oct
'19

Информационно събитие за използване на европейската кредитна система на тема „ECVET на практика” в гр. Плевен

18
Apr
'19

Семинар за професионално развитие на тема „Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението на работното място“

16
Apr
'19

Кръгла маса на тема „ Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“

13
Dec
'18

Вертикална образователна пропускливост. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+“

30
Apr
'18

ECVET Ателие за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилност по КД1 към Програма „Еразъм+

30
Mar
'18