Обратно към ЦРЧР

Семинар на тема „Използване на инструменти на ПОО при валидиране и разпознаване на резултати от учене, натрупани в неформална среда“

Кръгла маса за потребителите на професионалното образование и обучение, 7.12.2021 г., Благоевград

Виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на ПОО

Конференция на заинтересованите страни – 03 Ноември 2021г, гр. Пловдив

СЕМИНАР ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЕКТОРА НА ПОО С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ ОПРЕДЕЛЯНЕТО И/ИЛИ ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Национална конференция „Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната“