Обратно към ЦРЧР

Валоризационна конференция’ 2023 на тема „Активното гражданство в Европа“

5
Dec
'23
дек. 5, 2023

В ролята си на Национална агенция по европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе на 05 декември 2023 г. Традиционната Валоризационна конференция 2023 на тема „Активното гражданство в Европа“. Събитието бе открито традиционно от изпълнителния директор на ЦРЧР – г-н Михаил Балабанов.

Специални гости на събитието бяха акад. проф. Николай Денков (министър-председател на Република България), проф. д-р Галин Цоков (министър на образованието и науката) и д-р Ваня Кастрева (Началник РУО-София).

Πο време на тазгодишната конференция се проведоха пет дискусионни панела, по време на  които бе обсъдено отразяването на европейските ценности и приоритетите в двете програми. Изключително внимание бе обърнато на темата за хората в неравностойно положение и как те са включват в проектите, като в тази връзка репортер на панелът бе и представител на Националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР – г-н Андреан Лазаров. В своето обобщение той подчерта изключителната роля на програма „Еразъм+“ за формиране на меки умения, усещане на принадлежност и професионално и социално приобщаване на тази целева група.

Третият панел бе посветен на информационните технологии и употребата им в проектните предложения, като участниците дискутираха как се използват те в момента и как можем да ги използваме и в бъдеще (социални мрежи, нов формат на книги, платформи за стрийминг на аудио книги, геймификация в образованието и др.), за да направим дейностите и резултатите по-устойчиви и въздействащи.

В четвърти панел бяха обсъдени европейските образователни програми в перспектива и участието на младите хора в демократичните процеси на Европа. Всяка една от дискусиите бе подкрепена с модул с представяне на добри практики.

В рамките на официалната част на събитието се проведе и церемония по награждаване на отличените проекти. Със знак за качество бяха над 30 отличени сред най-добрите приключили през 2023 година проекти по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. Бяха откроени успешни преподавателски практики, младежки инициативи и проекти за доброволци, както и работата на партньорите в мащабни проекти за европейско сътрудничество в сферата на образованието.

Важен аспект от събитието бяха работните ателиета с представяне на успешни проекти по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ сред които и ателието на Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР в партньорство с „Европас България. Ръководителите на тези две съпътстващи дейности – г-жа Мария Иванова-Пиндин и г-жа Любомира Янева имаха възможността да споделят постиженията на тези две дейности с министъра на образованието и науката – проф.д-р Галин Цоков.