Обратно към ЦРЧР

Онлайн конференция „ECVET и другите инструменти“

12
Nov
'20
ное. 12, 2020

Уважаеми посетители,

На 12 ноември 2020 г. се проведе националната онлайн конференция „ECVET И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В СТРАНАТА“, която е част от изпълнението на годишния работен план на екипа на ECVET на национално ниво. Основната цел на събитието беше да популяризира ECVET като инструмент за:

  • учене през целия живот
  • гъвкави образователни пътеки
  • подкрепа на изграждането на капацитет

Конференцията събра над тридесет участници от различни организации и създаде среда за обмен и обсъждане на подробната информация, предоставена от ECVET експертите, по отношение на различните интрументи, които спомагат ученете през целия живот, нормативните промени и условия, които спомагат гъвкавите учебни пътеки, както и как ECVET спомага изграждането на капацитет при развитието на проекти за мобилност.

Презентациите от Конференцията можете да намерите ТУК

Eкипът на ECVET към ЦРЧР