Обратно към ЦРЧР

Кръгла маса за потребителите на професионалното образование и обучение, 7.12.2021 г., Благоевград

7
Dec
'21
дек. 8, 2021

Предизвикателствата и възможностите на професионалното образование и обучение (ПОО) обсъждаха на тематична кръгла маса в Благоевград на 7 декември. Форумът бе открит от изпълнителният директор на ЦРЧР, г-н Михаил Балабанов. Той изрази удовлетвореност от факта, че дискусията събира на едно място напредъка в нормативната рамка и различни добри практики, като в същото време създава възможност за споделяне на информация и взаимно учене. Началникът на Регионалното управление по образованието, г-н Ивайло Златанов, също отправи приветствие и потвърди, че темите и практиките са от изключителна важност за развитието на системата и общностите на ПОО.
Необходимостта професионалното образование и обучение да реагира на бързите темпове на технологичните иновации, навлизащи във всички сфери на живота, бе един от акцентите на кръглата маса. Освен това ПОО трябва да отговори на динамиката на пазара на труда и на очакванията на работодателите, както и да предложи качествена подготовка на специалисти за утрешния ден.
Председателят на НАПОО, г-жа Марияна Павлова, насочи вниманието към новите инструменти в професионалното образование и тяхното влияние на пазара на труда, каквито са микрокредитите.

Презентации от събитието ще бъдат публикувани скоро!

Национален екип по ПОО