Обратно към ЦРЧР

EPALE Ресурсен комплект за млади възрастни

дек. 13, 2022

Европа се нуждае от визията и активното участие на всички млади хора (на възраст над 18 години), за да изгради по-добро бъдеще, което е по-екологично, по-приобщаващо и цифрово.В контекста на Европейската година на младежта и в съответствие с целта на Европейската комисия да подкрепя и насърчава младите хора да станат активни граждани и участници в положителната промяна, през 2022 г. EPALE посвети пълен тематичен фокус на младите хора. Черпейки вдъхновение от действията, визията и прозренията на младите хора, но също така размишлявайки върху неравенствата и слабостите, които възпрепятстват пълното им участие в образователните пътеки, общността на EPALE създаде богатство от ценно съдържание в този ресурсен комплект. Първата част на комплекта събира размишления и разкази, където ключовите въпроси се анализират в дълбочина и където можете да намерите пътища за по-нататъшни изследвания. Гражданските умения като ключов аспект на младежкото участие са в центъра на първата статия, която предлагат, а след това ви каним да разгледате онлайн дискусия за зелени умения, да прочетете статия за така наречената „невидима младост“ и да слушате подкаст за въздействието на пандемията върху учащите. Във втората част на комплекта ще намерите поредица от инструменти и практики, които имат за цел да ви помогнат в собствената ви практическа работа.

За повече информация:

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-resource-kit-young-adults

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР