Обратно към ЦРЧР

Международна среща на тема: „Устойчив модел за социално и образователно приобщаване в процеса на професионалното образование и обучение“

апр. 9, 2024

На 06-ти април 2024 г., гр. Белоградчик бе домакин на международната среща на Националния експертен екип по професионално образование и обучение (ПОО) към ЦРЧР – гр. София с тема „Устойчив модел за социално и образователно приобщаване в процеса на професионалното образование и обучение“.

Срещата беше организирана с участието на Фондация „Бизнес иновации за кариерно развитие“ – България, Асоциация “Act Integration” – Румъния съвместно с National VET Team – България.

Международната среща постави акцент върху интеграцията на уязвими групи, иновативни образователни подходи и международно сътрудничество за обмен и споделяне на добри практики в сферата на професионалното образование и обучение.

Фокусът на срещата беше насочен върху разработването на стратегии и програми, които да подпомогнат достъпа и участието на всички ученици и младежи, вкл. деца с увреждания, мигранти, роми и други към професионалното образование и обучение и последващото им кариерно и професионално развитие.

Партньорствата и обменът на добри практики подтикнаха разговорите за внедряване на иновативни образователни подходи, които да разгръщат потенциала на българските и румънски младежи на пазара на труда и това да бъдат конкурентоспособни.

Срещата между България и Румъния бе сцена за обмен на знания между експерти от двете държави и образователни институции. Този диалог не само насърчи идеите за подобряване на професионалното образование и обучение, но и засили връзките и мрежите за бъдещи сътрудничества в тази област.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР