Обратно към ЦРЧР

Вторият ден от Националните дни на кариерата – Job Tiger 2024 г. във Велико Търново

апр. 10, 2024

Вторият ден от Националните дни на кариерата – Job Tiger 2024 г. във Велико Търново бе изпълнен с много срещи и интересни разговори. Щандът на „Еразъм+“ беше посетен от много студенти и млади професионалисти, търсещи възможности за кариерно развитие.

Екипът на Програма „Еразъм+“ и съпътстващите дейности: Europass , eTwinning, Eurodesk, Bulgarian National VET Team и Euroguidance с удоволствие отговаряха на въпроси, свързани с:

• Процеса на кандидатстване;

• Избора на подходяща мобилност;

• Начина на финансиране;

• Допълнителните възможности, предлагани от съпътстващите дейности на Програма „Еразъм+“

• Платформата Европас.

Ако сте пропуснали да ни посетите, не се тревожете!

Очакваме ви в:

• гр. Габрово – 11 април

• Пловдив – 13 април

• Русе – 16 април

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР