Обратно към ЦРЧР

„Професионално образование и обучение: Умения за днес и за бъдещето“

юни 28, 2022

„Професионално образование и обучение. Умения за днес и за бъдещето“ е публикация на Службата за публикации на Европейския съюз,  издадена през 2022 г.

В Брошурата е очертана визията за професионалното образование и обучение и  помощта, която се предоставя  за подпомагане на държавите членки в процеса на укрепване и модернизиране на системите на ПОО в полза на всички заинтересовани страни и в крайна сметка за учащите се в цяла Европа.

Публикацията акцентира на нуждата от висококачествено професионално образование и обучение (ПОО), което играе ключова роля, за да се гарантира, че хората разполагат с подходящите умения, които им помагат да се справят със социално-икономическите предизвикателства и да се развиват успешно в личния и професионалния си живот.

Това се отнася както за днешните младежи, на които професионалното образование и обучение осигурява безпроблемно навлизане на пазара на труда след завършване на задължителното образование, така и за възрастните, които трябва да повишават квалификацията си и да се преквалифицират, за да се адаптират към променящия се трудов свят.

Освен Предговора, подготвен от Никола Шмит – европейски комисар, отговарящ за работните места и социалните права,  съдържанието на публикацията е структурирано в следните теми:

 • Въведение в професионалното образование и обучение
 • Визия на ЕС за професионалното образование и обучение
 • Прокарване на реформи в Европа
 • Действия и инициативи в подкрепа на държавите членки
 • Приложение, съдържащо статистически данни по държави.

В Раздел „Прокарване на реформи в Европа“, впубликацията са изведени следните основни „Принципи за реформи на национално равнище“:

 • ПОО да бъде гъвкаво при адаптирането си към пазара на труда;
 • ПОО да предлага гъвкавост и възможности за развитие;
 • ПОО да бъде двигател на иновациите и растежа;
 • ПОО да бъде привлекателен избор, основан на модерни цифровизирани умения и обучение;
 • ПОО да насърчава равните възможности;
 • ПОО да се основава на култура на осигуряване на качеството.

Пълният текст наБрошурата „Професионално образование и обучение.Умения за днес и за бъдещето“ може да бъде изтеглен от следния линк: https://op.europa.eu/webpub/empl/VET-skills-for-today-and-future/pdf/KE0621179BGN.pdf

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР