Обратно към ЦРЧР

Обратна връзка от обучение на тема: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – Стъпка напред към успешната кариерата”

апр. 21, 2023

В контекста на Европейската година на уменията 2023, Център за развитие на човешките ресурси, дейности Еврогайдънс, Европас и Национален експертен екип ПОО,  организираха обучение на тема: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – Стъпка напред към успешната кариерата”, което се проведе в периода 3-5 април 2023г, в гр. Пловдив.

В двудневния образователен форум взеха участие повече от 40 преподаватели, педагогически съветниции ученици от различни  професионални, езикови и средни училища и  гимназии от града.

Попълнената обратна връзка от участниците в събитието показва, че 70% посочват, че цялостната им оценка от събитието е „Отлична“, 25% „Много добра“ и 5% „Добра“.

Екипът Европас представи портфолиото от документи, практическите възможности на платформата, като тя бе демонстрирана с всички прилежащи функционалности.

Г-жа Надежда Паунова от Фондация на бизнеса за образованието представи обучителни материали и инструменти, създадени в подкрепа на младежите и техните учители в процеса на кариерно ориентиране и планиранена учениците формули за успех в тяхното бъдещо кариерно ориентиране.

Г-н Андреан Лазаров, национален консултант по ПОО, разигра ролеви игри за провеждане на интервю с цел определяне на силни и слаби страни на кандидатите. Беше обърнато специално внимание на ролята на вербалната и невербална комуникация по време на интервю за работа. Той сподели примери пред участващите, доказващи важността на това всеки млад човек да бъде осъзнат за кариерния му път още в първите етапи на професионалното си обучение.

Насочено беше вниманието на педагозите и педагогически съветнициза възможностите, които кариерното ориентиране предлага, както и им беше предоставен достъп до ресурси, които могат да им бъдат в помощ в осъществяване на този процес. Специално внимание беше отделено и на необходимостта от включване на ученици със специални образователни потребности.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР ще продължи да организира полезни обучения на различни целеви групи.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР