Обратно към ЦРЧР

Вертикална образователна пропускливост. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+“

май 3, 2018

Центърът за развитие на човешките ресурси проведе еднодневен ECVET семинар  на тема „Вертикална образователна пропускливост. Връзка между  ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+“ . Събитието се състоя на 30 април 2018 година като част от инициативата в подкрепа на въвеждането и прилагането на европейската кредитна система в Професионалното образование и обучение, която ЦРЧР стартира заедно с Националната агенция за Професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерството на образованието и науката/МОН/ през 2012г.

Програмата на семинара започна с официално откриване от страна на Изпълнителния Директор на ЦРЧР, г-жа Татяна Калканова, която подчерта значимостта на поставената тема, както за развитието на образователното пространство на национално и европейско ниво, така и за спомагането на конкуретността на участващите на пазара на труда.

След официалното окриване бяха презентирани възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+”, както и Европас като документация, осигуряваща синхронизираност и прозрачност на компетентностите.

Съществена част от семинара беше отделена за представянето на принципите на ECVET, както и конкретен опит при разработването на Едицини резултати от учене /ЕРУ/ като елемент от ECVET от Национална финансово – стопанска гимназия, София. Вертикалната образователна пропускливост и връзката между ECVET и ECTS беше разгледана от  проф. Красимир Петков, декан на Треньорски факултет към Национална спортна академия „Васил Левски“. Също така бяха поставени въпроси за разпознаването на ЕРУ и резултати от учене /РУ/, натрупани в професионални гимназии, както и в неформална среда от страна на висшите училища.

В следобедните часове започна практическата работа. Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, Стара Загора, направи подробно проследяване на подготовката, провеждането и разпознаването на образователна мобилност по КД1 чрез принципите на ECVET. След това участниците бяха разделени на две работни групи със задача да разпишат знания, умения и компетентности по определени РУ на професия „Данъчен и митнически инспектор“.

Презентациите от проведения Семинар можете да намерите ТУК.