Обратно към ЦРЧР

Уебинар на тема „Готови ли сте за успех по Програма „Еразъм+“

апр. 25, 2024

На 25.04.2024 г. Център за развитие на човешките ресурси успешно проведе уебинар на тема „Готови ли сте за успех по Програма „Еразъм+“

Основната цел на уебинара бе да бъдат представени предизвикателствата и възможностите на Програма „Еразъм+“ с оглед поканите за кандидатстване за проектни предложения за 2024 година. В събитието взеха участие над 80 представители (учители, изследователи, обучители и др.) на сектори: Професионално образование и обучение, Училищно образование, Образование за възрастни и Младеж.

В рамките на събитието бяха дискутирани следните теми:

  • „Ролята на Европас в Програма „Еразъм+“ и възможности за професионална реализация чрез платформата Европас“ (онлайн демонстрация на платформата) – с лектор г-н Стоян Кюлев – Началник отдел „Отчитане“ в ЦРЧР и експерт в екип „Европас“

В уебинара взеха участие и г-жа Мария Иванова – Пиндин – ръководител на дейност „Национален експертен екип по ПОО“ и главен експерт в отдел „Акредитация, селекция и договориране“, г-жа Любомира Воденичарова – ръководител на дейност „Европас България“ и главен експерт в отдел  „Акредитация, селекция и договориране“, както и експерти от екипи на Национален експертен екип по ПОО в България, Европас България и Еврогайдънс България.

В края на събитието се проведе дискусия, като участниците получиха отговори на всички поставени въпроси, свързани с кандидатстване по програма „Еразъм+“.

Запис на събитието можете да видите тук.

Очаквайте скоро нови събития по темата!

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР