Обратно към ЦРЧР

„ROBOTALKS“- ИНИЦИАТИВА НА КЛУБА ПО РОБОТИКА КЪМ ТУ- СОФИЯ

февр. 14, 2023

Инициативата „RoboTalks“ на Клуба по роботика към Техническия университет в София стартира на 26 януари 2023 година и ще се провежда всяка последна сряда на месеца, като целта е да се превърне в целогодишна практика.

Всеки месец представители на бизнеса и експерти, които има богат опит в областите на автоматизацията, роботиката, електрониката, софтуерът, изкуственият интелект и индустриалното инженерство, ще водят лекции, на които ще запознаят присъстващите със своята дейност и ще говорят по теми, свързани с професионалния им опит.

Досегът до експертите ще ви помогне:

-Да разширите познанията си по актуални и интересни въпроси, свързани с вашата област на обучение;

– Да придобиете по-ясна представа за практическото приложение на изучавания от вас учебен материал в реалната работната действителност;

– Да се запознаете с възможностите за професионална реализация, които съществуват в изучаваната от вас област;

– Да вземете по-осъзнат избор за това по какъв кариерен път да поемете;

– Да завържете полезни контакти с потенциални работодатели;

– Да получите шанс да направите своите първи стъпки в даденото професионално направление чрез намиране на стаж или работа.

Лекциите ще се провеждат от 19:00 ч. в 8-ми учебен блок на ТУ-София, зала „Проф. Цветан Лазаров“.

Желаещите да присъстват могат да го направят чрез задължителна безплатна регистрация в сайта на Клуба по роботика.

Лекциите са отворени за присъствие от страна на ученици и учители от професионалните гимназии.

Инициативата „RoboTalks“ цели да бъде от полза за всеки, който проявява интерес към областите и темите, на които са посветени лекциите!

Източник на информацията: https://www.karieri.bg/news/40091_klubt-po-robotika-km-tu-sofiya-startira-iniciativata-ro

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР