Обратно към ЦРЧР

Регистрация за Кръгла маса на тема „Как програма Еразъм+ помогна в подобряване на уменията на учители дa създават иновации в системата на ПОО в България” – 4 септември 2023г., гр. Бургас

авг. 5, 2023

Център за развитие на човешките ресурси и Националният експертен екип по ПОО Ви канят да вземете участие в Кръгла маса на тема „Как програма Еразъм+ помогна в подобряване на уменията на учители дa създават иновации в системата на ПОО в България”.

Събитието ще се проведе в гр. Бургас на 04 септември от 10:00 ч. до 17:00 ч. (мястото и програмата на събитието ще бъдат оповестени допълнително).

По време на събитието ще бъдат представени концепции за управление на професионалното знание, начини за прилагане на микротренинга в професионалното обучение, повишената мотивация и професионална компетентност на учителите след взаимодействието с реална бизнес среда, изграждане на устойчиви партньорства с фирми, от които черпят опит ноу хау за нови методи на обучение и подобряване на съществуващите програми за ПОО.

Също така ще бъде представена дейност Европас възможностите, които предоставя за валидиране на знания, умения и компетенции администрирана от Център за развитие на човешките ресурси. Ще имате възможност да се запознаете с резултатите при учениците следствие на подобрените умения на техните учители.
В програмата на събитието се предвижда да вземат участие професионални гимназии ЦПО, ЦИПО, Националната асоциация на ресурсните учители, национални експерти по ПОО.

Регистрации се приемат на следният линк  https://www.surveymonkey.com/r/XBJBHHK до запълване на капацитета на залата (35 дущи). В момента, в който се достигне тази бройка, регистрационния формуляр ще бъде автоматично затворен.

Oчакваме Ви!

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР