Обратно към ЦРЧР

ПРЕДСТОИ СТАРТИРАНЕТО НА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА И ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

февр. 20, 2023

Европейската седмица на професионалните умения 2023 г. ще бъде част от Европейската година на уменията 2023 г. Както и в предишните издания, сътрудничеството на заинтересованите страни в ПОО при организирането на инициативи и събития е от ключово значение. Ето защо организаторите насърчават всички участиници в ПОО да популяризират събитията, които планират на уебсайта на Европейската седмица на уменията.

През седмицата 23-27 октомври 2023 г. ще бъдат организирани събития на европейско ниво, включително и по време на испанското председателство на Съвета на ЕС.

Европейската седмица на професионалните умения (EVSW) е инициатива на Европейската комисия, стартирана през 2016 г., за да обедини всички заинтересовани страни, които да покажат най-добрите практики в професионалното образование и обучение (ПОО) и да вдъхновят другите: #DiscoverYourTalent #EuropeanVocationalSkills

През цялата година ще има възможност да участвате в дискусии, да се учите един от друг и да популяризирате работата си в областта на развитието на уменията. За целта можете да намерите дейности и събития, свързани с умения в близост до вас, като проверите интерактивната карта на главната страница на уебсайта на Европейската година на уменията. Ако организирате събития за развитие на умения през 2023 г., препоръчваме ви да ги добавите към интерактивната„Карта на събитията“.

Официален имейл адрес на Годината: EMPL-EY-2023-SKILLS@ec.europa.eu

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР