Обратно към ЦРЧР

Представяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

ян. 16, 2023

Започна работата за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. В тази връзка до 24.01.23 г. имате възможност да изпратите на електронен адрес: r.radev@ruoplovdiv.bg предложения за изменение и допълнение на ЗПОО в следните тематични области:

  • Валидиране;
  • Списък на професиите за професионално образование и обучение;
  • Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия;
  • Кариерно ориентиране;
  • Качество на професионалното образование и обучение;
  • Проследяване реализацията на завършилите професионално образование и обучение;
  • Дуална система на обучение;
  • Професионално обучение на възрастни.

Вашите предложения ще бъдат обобщени и изпратени до министерство на образованието и науката за включване в дискусиите на работната група.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР