Обратно към ЦРЧР

ОФИЦИАЛНИЯТ УЕБСАЙТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА Е ВЕЧЕ ДОСТЪПЕН

мар. 13, 2023

Европейската комисия стартира сайт, на който ще бъде публикувана актуална информация за Европейската година на уменията. Сайтът е достъпен на английски език на следния интернет адрес: https://year-of-skills.europa.eu/index_en

След като 2023 г. бе обявена за Европейска година на уменията очакването е да се активизират дейностите, свързани с учене през целия живот, професионално образование и обучение и придобиване на нови умения, които да улеснят зеления и цифровия преход.

Сайтът осигурява достъп до разнообразни онлайн инструменти, които да подпомагат управлението на собствената кариера. Чрез него се откриват също възможности за безплатно обучение в областта на цифровите умения. С помощта на интерактивна карта потребителите се информират за предстоящи семинари и събития, като могат да качват и да популяризират и свои инициативи.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР