Обратно към ЦРЧР

Oбучение на студентите от ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Професионалното образование и обучение чрез Еразъм+“.

май 10, 2024

На 07.05.2024 г. доц.д-р Блага Маджурова, експерт от екипа на National VЕТ Team проведе обучение на студентите от ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Професионалното образование и обучение чрез Еразъм +“.

Темите, които бяха засегнати включваха информация за същността на сектора за Професионално образование и обучение и как може да се включим чрез Програма „Еразъм+“. Представена беше кредитната система за професионално обучение и квалификация, както и новостите в Закона за ПОО за 2024 година. Беше обърнато специално внимание на  Europass инструментите и как да се ползват съобразено с индивидуалните потребности на участниците. Също така бяха представени ползите от използването на платформата и нейните възможности. Представени бяха и ключовите дейности по Еразъм + с акцент върху Ключова дейност 1. Студентите се запознаха с платформата и формуляра за кандидатстване, участваха в генериране на идеи и се набелязаха най-честите грешки при кандидатстване.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР