Обратно към ЦРЧР

Обществена консултация относно EUROPASS

ян. 31, 2023

Европейската комисия стартира 12-седмична обществена консултация за оценка на въздействието и прилагането на Europass

Europass е рамка, предлагаща онлайн инструменти и информация чрез онлайн платформата Europass за подпомагане на хората в тяхното обучение през целия живот и управление на кариерата. Обществената консултация ще допринесе за текущата оценка на Решението за Европас от 2018г. и 2022г. Нейната цел е да събере доказателства за възприемането и по-широкото въздействие на Европас върху европейския пазар на труда и политиките за умения и учене през целия живот. Освен това отзивите на респондентите относно техния опит с Europass и полезността на неговите инструменти ще помогнат на Комисията да подобри допълнително услугите на Europass.

Кой може да участва?

Приносът е добре дошъл от всички граждани и организации, включително:

  • Крайни потребители на Europass –  например учащи, работници, търсещи работа,  доброволци ;
  • Заинтересовани страни като доставчици на образование и обучение, специалисти по ориентиране, работодатели, обществени служби по заетостта, социални партньори, доставчици на младежка работа, младежки организации, доброволчески организации, неправителствени организации и политици
  • Групи на заинтересованите страни в ЕС и оперативни партньори на Europass

Как да участвате?

Моля, отговорете на онлайн въпросника , достъпен на уебсайта на Комисията Кажете вашето мнение .

Въпросникът вече е достъпен на всички езици на ЕС.

Консултацията ще приключи на 28 февруари 2023 г.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР