Обратно към ЦРЧР

Наличен е подобреният инструмент за сведения за уменията на CEDEFOP

апр. 3, 2024

Подобреният инструмент за сведения за уменията на Cedefop предоставя изобилие от висококачествени данни, улеснявайки оптималното, основано на доказателства, вземане на решения за политики на пазара на труда на национално и Европейско ниво.

Сведенията за уменията (Skills intelligence) е крайъгълният камък при разработването на политики за умения и работни места за отделни лица, организации, градове, региони и държави.

Въз основа на повече от десетилетие опит в разработването и разпространението на умения и анализ на пазара на труда, Cedefop отбелязва Европейската година на уменията със своя надграден инструмент за разузнаване на уменията, който обединява различни направления от аналитичната и изследователската работа на Агенцията. Инструментът бе представен на специално онлайн събитие на 11 март 2024г.

С инструмента Cedefop има за цел да предостави по-добри и по-синтетични доказателства за настоящите и бъдещите тенденции на пазара на умения и на труда, като използва наративни визуализации и кратки тематични статии.

Основните подобрения включват нови тематични табла за управление. Те разглеждат тенденциите в заетостта и уменията от различни ъгли, като цифровизация и технологии, бъдещи тенденции в заетостта, умения и учене, наемане и развитие.

Инструментът съдържа данни, кратки доклади по теми, свързани с уменията, които са организирани в тематични раздели с подобрено оформление. Добавени са 62 нови или актуализирани направеления, както и 29 нови доклада за предвиждане на умения в европейските страни обхващат ключови елементи, като методи и инструменти, управление и целеви групи. Новите данни за професиите изследват тенденциите и предизвикателствата в уменията и заетостта в 33 професии.

Достъп до инструмента може да намерите тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР