Обратно към ЦРЧР

ИНТЕРАКТИВЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за образователен видео репортаж и/или аудио подкаст

май 5, 2023

ИНТЕРАКТИВЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за образователен видео репортаж и/или аудио подкаст

за ученици от гимназиален етап на тема:

„Какво подобрих в своите умения в професионалното ми обучение?”

 

В рамките на дейностите по честване на Европейската година на уменията 2023г., Национален експертен екип по професионално образование и обучение към Център за развитие на човешките ресурси – национален управляващ орган по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ обявяват настоящия конкурс.

В него могат да вземат участие ученици на възраст между 15 и 18 години от професионални и хуманитарни гимназии. Очакваме всеки кандидат да ни сподели опит, който е допринесъл за придобиването на нови умения или за усъвършенстването на вече придобити умения в рамките на участие в училищни и/или проектни дейности или такива, свързани с образователна мобилност.

Конкурсът се осъществява в две категории:
– категория А – видео репортаж/подкаст
– категория Б – аудио подкаст

Участието в конкурса е индивидуално и не изисква такса участие.

Срокове:

  • Срок за подаване на предложения: до 30 юли 2023 г.
  • Оценяване: август 2023 г.
  • Обявяване на резултатите на интернет – страницата на ЦРЧР – септември 2023г.
  • Награждаване – на официална церемония по време на събитие на ЦРЧР (индикативна дата: 26.10.2023)

Оценяването ще се осъществи от жури от представители на Националния експертен екип по професионално образование и обучение по критерии, описани в условията за кандидатстване.

НАГРАДИ:

  • Журито ще присъди по една парична или предметна награда за всяка от двете категории.
  • Всички участници, одобрени за участие в етапа за качествена оценка на материалите, ще получат Сертификат за участие в конкурса.
  • Всеки участник ще получи обратна връзка от журито за своя материал под формата на кратко експертно становище, в което ще бъдат изтъкнати силните страни на материалите, както и препоръки за подобрението му.

Всеки участник е длъжен да предоставен попълнен пълен комплект от документи съдържащ следните приложения (Приложение 1 Регистрационна форма; Приложение 2 Декларация за авторство; Приложение 3 Декларация за съгласие от родител).

В рамките на установения срок (до 30.07.2023г.) трябва да ги изпрати на следният имейл адрес:Navett_competition@hrdc.bg

Приложения:

Желаем успех на всички кандидати и очакваме Вашите авторски материали!

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР