Обратно към ЦРЧР

Информационен видеоклип за системата ECVET в България – 2018 г.

дек. 18, 2018

Уважаеми посетители,

Центърът за развитие на човешките ресурси и екипът на националните ECVET експерти в България имат удоволствие да Ви информират, че информационния видоеклип за системата ECVET в България, подготвен през 2018 г., е публикуван в медийната платформа „YouTube“ и е наличен посредством следния уеб адрес:

Екипът на националните ECVET eксперти към ЦРЧР