Обратно към ЦРЧР

Европейският комисар Мария Габриел представи окончателния доклад на експертната група на Комисията за качествени инвестиции в образованието и обучението

ян. 6, 2023

През месец декември 2022г,  Европейският комисар Мария Габриел представи окончателния доклад на експертната група на Комисията за качествени инвестиции в образованието и обучението.

Докладът разглежда въпроси, като например:

  • Кои мерки за образование и обучение са най-ефективни в страните от Европейския съюз (ЕС)?
  • Как може да се подобри ефективността и ефикасността на разходите?
  • Как да оценим най-добре политическите решения?

Учителите и обучителите, образователната инфраструктура, дигиталното обучение и равнопоставеността и приобщаването са четирите основни анализирани области, тъй като те представляват по-голямата част от разходите за образование и обучение и могат да окажат значително въздействие върху резултатите от образованието.

Докладът обхваща и дългосрочните последици от пандемията от COVID-19 и интеграцията на новопристигнали ученици мигранти.

Експертите идентифицираха много обещаващи практики за образование и обучение в държавите-членки и области, в които нашите познания относно качествените инвестиции в образованието могат да бъдат засилени.

Техните препоръки ще спомогнат за създаването на нова култура на оценяване в областта на образователната политика. Това е от стратегическо значение за изграждането на европейското образователно пространство, зелената и цифрова трансформация на Европа и развитието на устойчиви икономики и общества, в които никой не е изоставен.

Пълна версия на доклада може да намерите на този линк (на Английски език): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1309d68-4f56-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР