Обратно към ЦРЧР

Брошура „ECVET в България. Факти и развитие“

ян. 21, 2019

Уважаеми посетители,

Информираме ви, че излезе новата online брошура „ECVET в България. Факти и развитие“ за 2018 година, достъпна тук. Тя ще ви запознае с реалните практически ползи от прилагане на принципите на ЕCVET, с възможностите и етапите на документиране, оценяване, валидиране и признаване на придобити професионални знания, умения и компетентности в България. Убедени сме, че брошурата ще даде отговори на много ваши въпроси за ползите от прилагането на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение.
Приятно и полезно четене!

Екип от национални ECVET експерти към ЦРЧР